Betingelser og vilkår

 

ELECTROLUX’s GENERELLE VILKÅR FOR INTERNETTBUTIKK

 

1. GENERELLE

1.1 Disse vilkår og betingelser ("Vilkårene") gjelder for din bestilling av produkter ("Produktene") fra Electrolux’s internettbutikk for levering i Norge. Du kan ikke bestille produkter med levering til destinasjoner utenfor Norge. For salg i andre land, viser vi til www.electrolux.com/shop reservedeler.electrolux.no er et nettsted eid av AB Electrolux (publ.) et svensk selskap registrert i Stockholm. reservedeler.electrolux.no drives på vegne av AB Electrolux (publ.) ved Electrolux Home Products Norway AS("Vi").


Electrolux HPN AS er registrert i Norge med hovedkontor på Risløkkveien 2, postboks 77 Økern, 0508 Oslo Org.nr: 914 770 0091.2 De følgende vilkår er tilrettelagt for alle kjøp i reservedels- og tilbehørsbutikken. (internettbutikk). Gjennom å godkjenne Electrolux’s Generelle Vilkår for Internettbutikk  før din ordre sendes, aksepterer du disse vilkårene.
 


1.3 Electrolux forbeholder seg retten til å endre vilkårene når som helst uten varsel. En slik endring vil dog ikke ha innvirkning på ordrer som ble sendt før de endrede vilkårene blir lagt ut på websiden.


1.4 For vilkårene for bruk om nettsiden og personvern, kan du gå til betingelser og vilkår for bruk av Electrolux sitt nettsted.


1.5 For eventuelle spørsmål eller kommentarer vedrørende vilkårene, varsler om uttak, kanselleringer, retur og refusjon, vennligst kontakt:


Electrolux Home Products Norway AS
Risløkkveien 2
Postboks 77 Økern
0508 Oslo
Tlf.: 815 30 111
deler@electrolux.no

 

2. REGISTRERING AV ORDRE
 

2.1 En ordre registreres ved å fylle ut skjema på nettsiden.


2.2 Alle produkter leveres med forbehold om tilgjengelighet. Vi vil kontakte deg via e-post, telefon eller post så snart som mulig for å informere deg dersom de bestilte produktene ikke er tilgjengelige.


2.3 Vi prøver å holde en høy kvalitet på bildene som publiseres på nettstedet, men vær oppmerksom på at det bestilte produktet kan variere i farge og design fra bildet på nettstedet.


2.4 Hvis du har gitt oss en gyldig e-postadresse, vil vi varsle deg så snart som mulig for å bekrefte din bestilling og for å bekrefte opplysningene dine. I forbindelse med dette, får du et unikt ordrenummer, som skal brukes i all kommunikasjon med Electrolux.

 

3. LEVERING


3.1 De bestilte produktene skal leveres i sin opprinnelige design. Electrolux forbeholder seg retten til å foreta mindre tekniske endringer, som ikke påvirker funksjonaliteten til produktet.


3.2 Produkter som er merket som "på lager" vil normalt bli levert innen 4 dager.


3.3 Dersom et produkt ikke er tilgjengelig i det bestilte kvantum, kan du bestemme om du ønsker å bestille et lavere kvantum eller kansellere bestillingen.

 
3.4 Electrolux kan, etter eget skjønn, bestemmer seg for å foreta en delvis levering. Hvis så, vil du ikke bære noen ekstra kostnader, men kun belastes for én leveranse.


3.5 Hvis leveransen ikke er mulig innen tretti (30) dager, kan du kansellere bestillingen. Skulle betaling ha funnet sted, vil disse bli returnert av oss innen tretti (30) dager.

 


4. PRISER OG LEVERINGSKOSTNADER

4.1 Alle priser er i NOK. Prisene publisert på nettstedet er inkl. mva, men eksklusive eventuelle avgifter, toll og frakt.


4.2 Avgifter, toll og frakt kan variere fra tid til annen, samt for leveringsmåte. Disse kostnadene vil bli beregnet separat, og er angitt på nettstedet når du legger inn bestillingen. Den totale prisen oppgitt på bestillingsskjemaet er det totale beløpet som skal betales for de bestilte produktene.


4.3 Du aksepterer å refundere Electrolux for eventuelle ekstra forsendelse / håndteringskostnader som oppstår som følge av din unnlatelse av å akseptere eller hente levering i samsvar med de avtalte vilkår for levering.

 

5. BETALING

5.1 Du kan betale for produktene med de til en hver tid gjeldende betalingsmetoder angitt på nettstedet.


5.2 Electrolux tilbyr sikker onlinebetaling med bistand fra en ekstern leverandør, og for å være sikker på at du alltid har den høyeste grad av sikkerhet, krypteres automatisk betalingsdetaljene når du legger dem inn.


5.3 Kredittkortet ditt vil bli belastet på tidspunktet for ordrebekreftelsen.

 

6. ANGRERETT, SKADET OG/ELLER DEFEKT PRODUKT

Angrerett

6.1 Du kan, uten å oppgi noen grunn, trekke bestillingen fra datoen for mottak av ordrebekreftelse inntil 14 dager fra mottak av produktet. Slik tilbaketrekning skal skje i skriftlig form (f.eks brev, faks eller e-post), og for å overholde fristen er det tilstrekkelig å sende tilbaketrekkingsvarsel til Electrolux på adresse eller e-post angitt under punkt 1.5.


6.2 Skulle betalinger være gjort, vil disse umiddelbart, senest innen tretti (30) dager fra mottak av det returnerte produktet, bli tilbakebetalt av oss. Vi vil imidlertid kun dekke kostnaden for selve produktet og ikke din leveringskostnad for å returnere produktet til oss.


6.3 Dine rettigheter til å trekke bestillingen kan settes på spill hvis du ikke har tatt tilstrekkelige skritt for å sikre at du er i stand til å returnere produktet i vesentlig samme stand som opprinnelig stand. For at angreretten skal gjelde må produktet være ubrukt og leveres tilbake i sin originalforpakning i uskadet stand. Dette gjelder ikke hvis tilstanden til produktet er forverret som følge av (a) ditt nødvendige tiltak for å inspisere produktet, eller (b) forhold som ikke skyldes deg selv. I alle tilfelle, vil vi alltid anbefale at du tar tilstrekkelige og rimelige tiltak for å opprettholde tilstanden til produktet, og at du ser til at produktet leveres trygt tilbake til oss.


6.4 Angreretten gjelder ikke dersom produktet er forseglet og forseglingen er brutt.

Skadet eller defekt produkt
I tillegg til dine rettigheter til å trekke ordren etter § § 6.1 til 6.4 ovenfor, kan du også utøve visse virkemidler hvis du finner ut at produktet er skadet eller defekt. Hvis ja, kan du kontakte oss og følge prosedyrene angitt nedenfor.


6.5 Eventuelle skader på produktene under forsendelse eller påståtte defekter angående produktet skal umiddelbart meldes skriftlig til Electrolux på adresse eller e-post angitt i punkt 1.5.
 

6.6 Andre klager eller åpenbare mangler på produktet skal varsles innen tretti (30) dager etter mottak av produktet.


6.7 Hvis kravet er gyldig, kan du i samsvar med Lov om Forbrukerkjøp be om (a) retting av feilen, eller (b) omlevering av produkt.


6.8 Hvis vi ikke klarer å rette feilen på produktet eller levere et erstatnings produkt eller omlevering mislykkes, kan du velge å kansellere bestillingen eller å be om reduksjon av prisen.
 

 

7. INSTALLERING OG BRUK

7.1 Reservedeler, tilbehør og forbruksmateriell som du har kjøpt i denne internettbutikk må alltid installeres og brukes i samsvar med det relevante produktets bruksanvisning og installasjonsveiledning for maskinen du har tenkt å installere og bruke de reservedeler / tilbehør / rekvisita. Vi oppfordrer at du bruker vårt nettsted www.electrolux.no under Kundeservice, for å hente relevant produkts bruksanvisning.


7.2 Reservedeler og tilbehør er ment for installasjon og bruk kun i kombinasjon med Electrolux produkter, med mindre annet er uttrykkelig fastsatt av Electrolux skriftlig.


7.3 Du er ansvarlig for korrekt installasjon og bruk av produkter du har kjøpt i denne internettbutikk. Vær oppmerksom på at enkelte produkter krever installasjon av en autorisert fagmann, dette for å forebygge risiko for strukturell skade og / eller fysisk skade. Dette er spesielt viktig for riktig installasjon, bruk og vedlikehold av gasskomponenter, elektriske komponenter, VVS deler og vannkomponenter. For riktig veiledning les alltid instruksjonene på pakken for produktene du har bestilt, og / eller relevant Electrolux bruksanvisning og installasjonsveiledning.


7.4 Electrolux påtar seg ikke ansvar for krav som skyldes (a) ikke tiltenkt bruk eller håndtering av produktet, (b) bruk og installasjon i kombinasjon med apparater som produktet ikke var ment for, eller (c) feil installasjon. Vær oppmerksom på at bruk eller installasjon ikke utført på en tilfredsstillende måte kan medføre fare for deg.

8. SERVICE OG VEDLIKEHOLD

 Vi henviser deg til bruksanvisningen angående detaljer rundt service på det spesifikke Electrolux apparatet du har kjøpt reservedel eller tilbehør til. I tillegg kan du kontakte et Electrolux-godkjent servicepartner direkte, som vi har lagt ut på vårt nettsted på www.electrolux.no under Kundeservice.


9. FORCE MAJEURE

Om leveringen forhindres eller blir forsinket på grunn av omstendigheter som ligger utenfor vår kontroll har vi rett til å heve ordren. Dette blir meddelt via post, e-post eller telefon.

10. GJELDENDE LOV

Denne avtalen skal reguleres av gjeldende lover for Norge.

Brukerkontoer

Du kan bli bedt om å åpne en konto for å få tilgang til spesielle begrensede deler av Nettstedet. I slike tilfeller må du gjennomføre registreringsprosessen ved å gi oss fullstendig og nøyaktig informasjon slik det framgår det aktuelle registreringsskjemaet. Du vil også måtte velge et passord. Du er fullstendig ansvarlig for å holde informasjon knyttet til passordet og kontoen din fortrolig. I tillegg er du fullstendig ansvarlig for all aktivitet som foregår innenfor den samme kontoen. Du samtykker i å varsle Electrolux umiddelbart hvis du oppdager uautorisert bruk av kontoen din eller noe annet brudd på sikkerheten. Electrolux er ikke ansvarlig for noe tap du måtte pådra deg som resultat av at noen andre bruker ditt passord eller konto.

 

Chat